Projektanci przyłączy

Szukasz projektanta przyłączy wod.-kan.?
Zadzwoń do nas!
Pomożemy Ci znaleźć projektanta należącego
do Stowarzyszenie Sieci Instalacji i Przyłączy Sanitarnych w Twojej okolicy.

tel.: +48 887-406-535
stowarzyszenie@siip.info

Stowarzyszenie Polskich Projektantów Sieci, Instalacji i Przyłączy Sanitarnych prowadzi projektu „Przyłącza wod.-kan.”. Projekt jest informacyjną kampanią społeczną skierowana do osób, które planują wykonać przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne.

Projekt jest odpowiedzią na wymagania UE związanych ze zwiększeniem dostępu do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG. Członkowie stowarzyszenia zdecydowali o obniżeniu cen projektów przyłączy do zakończenia KPOŚK (http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html)
do końca 2015r. Zamawiając projekt przyłącza wod.-kan. w stowarzyszeniu otrzymasz projekt w niższej cenie.

Informator zawiera zestaw przydatnych informacji, które opisują cały proces inwestycji
i zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że poniższy informator będzie dla Państwa przydatny i ułatwi proces inwestycji.