Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą inżynierów – projektantów sieci, instalacji i przyłączy sanitarnych. 

Celem istnienia stowarzyszenia jest integracja środowiska polskich projektantów sanitarnych działających w kraju
i za granicą. Ponadto, członkowie stowarzyszenia świadczą usługi projektowe na wszystkich poziomach zaawansowania
- od pojedynczych instalacji dla domów jednorodzinnych do zaawansowanych instalacji przemysłowych
w zakładach produkcyjnych.